Det er fastsatt ny rente for NO0010672793.

Ny rentesats i perioden 05.09.2016 - 05.12.2016 er 2,01.

Reference Rate: 1,09

Margin: 0,92

Ticker: SOR25 PRODen nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)